08 December 2011

Lore's rapport

Lore heeft vandaag haar rapport gekregen op school, tesamen met een bundeling van haar toetsen en werkjes. Allemaal superpositief, zowel qua resultaten als qua attitude/werkhouding van Lore. De juf omschrijft haar o.a. als een 'Capable and mature student who is an excellent role model for others in the class', amai ;-). Wij zijn eigenlijk een beetje verbaasd van wat ze allemaal al geleerd heeft in het zogenaamde 'voorbereidend jaartje' voor de lagere school (Kindergarten). Ze leest op niveau 12. Ze schrijft heel graag en maakt al heel behoorlijke zinnen. Woordjes die ze niet kan spellen, zoekt ze zelfstandig op in een woordenboek(!). Op vlak van rekenen kan ze optellen en aftrekken tot 20 (ook overbrugging van 10) zonder materiaal, kent ze de getallenrij tot 100, en kan ze tellen met sprongen van 2 en 10.
Er is ook een keerzijde aan de medaille. Ik begin me een beetje zorgen te maken wat ze nog te leren gaat hebben in het eerste leerjaar in Queensland. Voor zover ik dat al kan inschatten na de schoolbezoeken vorige week, wordt het voorbereidend jaartje daar echt nog opgevat als een voorbereiding op het eerste leerjaar, vergelijkbaar met de derde kleuterklas in België. Dat vind ik op zich heel positief, want eerlijk gezegd vind ik 5 jaar echt te jong om al volop te leren lezen, schrijven en rekenen zoals dat hier in NSW verwacht wordt (met als gevolg dat veel ouders hier hun kinderen pas een jaar later aan Kindergarten laten beginnen). Voor Lore zal het misschien een beetje vervelend zijn dat ze al 'teveel' geleerd heeft. Ik zal maar hopen dat de leerkrachten in QLD even goed kunnen differentiëren als hier...

1 comment:

  1. amai,mijn broer bent zit in het 2de en leert nu nog maar pas de sprongen van 2 en 10.
    hele goede prestatie Lore.DOE ZO VERDER!!!Je wordt vast een hele slimme meid (ook al ben je dat al!)
    VELE VELE GROETJES vanwege JE NICHTJE OONA!!!

    ReplyDelete